RING OSS - 016-201 60 13

Elektriker Eskilstuna

RING OSS - 016-201 60 13

Om oss

Elektriker i Eskilstuna arbetar med installation.

ELTB Installation grundades 2014 med en klar och tydlig vision – att bli en av Sveriges bästa leverantörer av elinstallationstjänster! Våra elektriker i Eskilstuna arbetar alla efter samma grundvärderingar – kunden i fokus, levererans på utsatt tid och med hög kvalitet, självutveckling och kontinuerlig förbättring.

Vi levererar tjänster inom tre huvudsegment – stambyten, nya hus och villor samt generella elinstallationer med fokus på fasta uppdrag. Vi har över 30 års erfarenhet av elinstallationer – kontakta oss här!

Våra elektriker i Eskilstuna

Vi har alla följande huvudvärderingar:

 • Kundorienterat fokus

  För våra elektriker så står kunden alltid i centrum och vårt existensberättigande är direkt kopplat till levererat kundvärde.
 • Kvalitet och tidsplanering
  Vi har ett extremt fokus på att leverera våra uppdrag på utsatt tid enligt kundens kravspecifikation, vilket innebär att vi skapar en mindset där vi individuellt och kollektivt anstränger oss extra hårt, tänker utanför ramarna och gör allt som krävs för att säkerställa uppdraget.
 • Självutveckling

  En grundläggande förutsättning för medarbetare att trivas och därigenom leverera förstklassiga tjänster är möjligheten för självutveckling. Vi tror starkt på att investera i våra elektriker och utveckla deras färdigheter genom utbildning och kontinuerlig processförbättring.  
 • Kontinuerlig förbättring

  Misstag inträffar då och då, det är mänskligt. Vårt fokus är att analysera varje misstag, identifiera orsaken och kollektivt dra lärdom så att samma misstag inte upprepas igen. Över tiden skapas väldigt effektiva arbetsmetoder som minimerar felaktigheter och säkerställer kvalitativa leveranser. 

Elektriker i Eskilstuna sigill om högsta kreditvärdighet.